TIỆC

TRANG CHỦ DANH SÁCH MÓN ĂN

DANH SÁCH CÁC MÓN ĂN


KHAI VỊ 2 MÓN 350.000 đ
KHAI VỊ 3 MÓN 380.000 đ
GỎI LÀNG TRE
300.000 đ
GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT 300.000 đ
GỎI TIẾN VUA TÔM THỊT 300.000 đ
SÚP CUA TÓC TIÊN 280.000 đ
SÚP BONG BÓNG CÁ CUA
280.000 đ
DỒI TRƯỜNG XÀO HẠT ĐIỀU 300.000 đ
GÀ QUAY LU
300.000 đ
GÀ TA BÓ XÔI 300.000 đ
HEO SỮA QUAY
450.000 đ
BẮP BÒ SỐT TIÊU 300.000 đ
BÒ LAGU
300.000 đ
CUA LỘT SỐT CHANH DÂY 400.000 đ
MỰC HOÀNG KIM
350.000 đ
TÔM SÚ HOÀNG KIM
350.000 đ
TÔM SÚ NƯỚNG MUỐI ỚT 350.000 đ
TÔM SÚ HẤP TRÁI DỪA 350.000 đ
CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ 280.000 đ
CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT 350.000 đ
CÁ CHẼM HẤP HONG KONG
350.000 đ
CÁ BỐNG MÚ HẤP HONG KONG
580.000 đ
CÁ LĂNG NƯỚNG MUỐI ỚT 350.000 đ
CÁ LĂNG NẤU MĂNG CHUA
350.000 đ
CÁ TẦM NƯỚNG MUỐI ỚT 450.000 đ
CÁ TẦM NẤU MĂNG CHUA
450.000 đ
LẨU CUA ĐỒNG HẢI SẢN 400.000 đ
LẨU HẢI SẢN TƯƠI SỐNG 350.000 đ
LẨU THÁI 350.000 đ
LẨU NẤM GÀ 400.000 đ
LẨU NẤM HẢI SẢN 400.000 đ
TRÁNG MIỆNG
mu alpha test thang 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12