By A Web Design

THỰC ĐƠN

TRANG CHỦ CÁC LOẠI NƯỚC UỐNG
Bia các loại

Heineken Pháp Theo thời giá
Heineken chai Theo thời giá
Heineken lon
Theo thời giá
Tiger chai Theo thời giá
Tiger crystal chai
Theo thời giá
Sài Gòn đỏ Theo thời giá
Bia 333 Theo thời giá
Larue xanh Theo thời giá

Nước ngọtXá xị Theo thời giá
Cam ép Theo thời giá
7 up
Theo thời giá
Nước suối Theo thời giá
Soda Theo thời giá
Nước tăng lực Theo thời giá
Coca lon Theo thời giá
Soda chanh Theo thời giá
Dừa tươi Theo thời giá

Rượu các loạiJohnie Walker
Red Label (0.75L) Theo thời giá
Black Label (0.75L) Theo thời giá
Gold Label (0.75L) Theo thời giá
Blue Label Theo thời giá
Chivas Regal
Chivas 12 Years (0.375) Theo thời giá
Chivas 12 Years (0.75) Theo thời giá
Chivas 18 Years Theo thời giá
Cognac
Hennessy (VSOP) (0.35) Theo thời giá
Hennessy (VSOP) (0.75) Theo thời giá
Remy Martin (VSOP) (0.35) Theo thời giá
Remy Martin (VSOP) (0.7) Theo thời giá
Hennessy (XO) Theo thời giá
Vodka
Vodka Hà Nội (nhỏ) Theo thời giá
Vodka Hà Nội (lớn) Theo thời giá
Bordeaux
Bordeaux (93) Theo thời giá
Bordeaux (95) Theo thời giá
Bordeaux (2002) Theo thời giá
Pinpin 555 Theo thời giá
Pinpin 999 Theo thời giá
mu alpha test thang 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12